Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Förhindra spridning av malaria och denguefeber att använda genetiskt modifierade myggor
 
Click here for the English version

Förhindra spridning av malaria och denguefeber att använda genetiskt modifierade myggor

Article DOI: 10.3791/231-v 17:50 min July 4th, 2007
July 4th, 2007

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

I denna uppriktiga intervju, förklarar Anthony A. James hur mygga genetiken kan utnyttjas för att kontrollera malaria och denguefeber överföring. Reproduktionsnivån strategi, tanken att transgena myggor kan släppas ut i naturen för att kontrollera smittspridning, införs samt begreppet genetisk enhet och utformning kriteriet för en effektiv genetisk drivsystem. De etiska överväganden om utsättning av genetiskt modifierade organismer i naturen diskuteras också.

Tags

Cellbiologi mygga malaria denguefeber genetik infektionssjukdomar translationell forskning
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter