Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Protokoll för Plasmodium falciparum Infektioner i Myggor och infektion Fenotyp Fastställande
 
Click here for the English version

Protokoll för Plasmodium falciparum Infektioner i Myggor och infektion Fenotyp Fastställande

Article DOI: 10.3791/222
July 4th, 2007

Chapters

Summary July 4th, 2007

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

När en gen har identifierats som potentiellt eldfasta för malaria, måste det utvärderas för sin roll i att förebygga Plasmodium infektioner inom mygga. Detta protokoll visar hur omfattningen av Plasmodium infektioner av myggor kan analyseras. De tekniker för att förbereda gametocyte kultur, membran utfodring myggor blod, och testmetoder för virus titer i myggans midgut demonstreras.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter