Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Free Access.

Bronkial Thermoplasty
 
Click here for the English version

Bronkial Thermoplasty: ett nytt terapeutiskt förhållningssätt till svår astma

Article DOI: 10.3791/2428
November 4th, 2010

Chapters

Summary November 4th, 2010

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Bronkial thermoplasty är en icke-medicinska förfarande för svår ihållande astma som ger värmeenergi till luftvägarna väggen i ett exakt kontrollerat sätt att minska onödig luftvägarnas glatta muskulatur. Att minska luftvägarnas glatta muskulatur minskar förmågan i luftvägarna drar ihop sig och därmed minska frekvensen av astmaattacker.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter