Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Generatie van neurale stamcellen uit afgedankte menselijke foetale Cortical weefsel
 

Generatie van neurale stamcellen uit afgedankte menselijke foetale Cortical weefsel

Article doi: 10.3791/2681
May 25th, 2011 Usage Statistics

Summary May 25th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Een eenvoudige en betrouwbare methode op isolatie en de cultuur van neurale stamcellen uit afgedankte menselijke foetale corticale weefsel wordt beschreven. Culturen zijn afgeleid van bekende menselijke neurologische aandoeningen kunnen worden gebruikt voor de karakterisering van pathologische cellulaire en moleculaire processen, maar ook als een platform om de farmacologische werkzaamheid beoordelen.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter