Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.

Atılan İnsan Fetal Kortikal Doku Sinir Kök Hücre Üretimi
 
Click here for the English version

Atılan İnsan Fetal Kortikal Doku Sinir Kök Hücre Üretimi

Article DOI: 10.3791/2681-v 07:29 min May 25th, 2011
May 25th, 2011

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Atılır insan fetal kortikal doku sinir kök hücrelerin izolasyonu ve kültürü üzerinde basit ve güvenilir bir yöntem açıklanmıştır. Bilinen insan nörolojik bozukluklar türetilen Kültürler farmakolojik etkinliğini değerlendirmek için bir platform sağlamak gibi, hücresel ve moleküler patolojik süreçleri karakterizasyonu için kullanılabilir.

Tags

Nörobilim Sayı 51 nöral kök hücre insan beyin korteks fetus hücre kültürü
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter