Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Visualisering av MG53-medierad cellmembranet reparera med hjälp av In vivo Och In vitro System
 
Click here for the English version

Visualisering av MG53-medierad cellmembranet reparera med hjälp av In vivo Och In vitro System

Article DOI: 10.3791/2717
June 30th, 2011

Chapters

Summary June 30th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Som beskrivs här är protokoll som används för att visualisera den dynamiska processen MG53-medierad cellmembranet reparation i hela djur och på cellnivå. Dessa metoder kan tillämpas för att undersöka cell biologi plasmamembranet återförslutning och regenerativ medicin.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter