Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Mätning Snabb Kalcium flöden i Cardiomyocytes
 
Click here for the English version

Mätning Snabb Kalcium flöden i Cardiomyocytes

Article DOI: 10.3791/3505
November 29th, 2011

Chapters

Summary November 29th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterar en metod för att isolera snabb (mikrosekund) kalcium händelser från långsammare flöden i levande celler med hjälp av laserskanning konfokalmikroskopi. Metoden åtgärder fluorescensintensitet variationer av kalcium indikatorer skannar in raden av flera hundra pixlar i en cell. Histogram analys tillåter oss att isolera tidsskalor för olika kalcium flöden.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter