Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Spectral confocal Imaging av fluorescently tagget nikotinreseptorene i Knock-in Mus med kronisk Nikotin Administrasjon
 

Spectral confocal Imaging av fluorescently tagget nikotinreseptorene i Knock-in Mus med kronisk Nikotin Administrasjon

Article doi: 10.3791/3516
February 10th, 2012

Summary February 10th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi har utviklet en ny metode for å kvantifisere nikotin acetylkolin reseptor endringer innenfor subcellulære regioner i bestemte undergrupper av CNS neurons å bedre forstå mekanismene for nikotinavhengighet ved hjelp av en kombinasjon av tilnærminger, inkludert fluorescerende protein merking av reseptoren med knock-in tilnærming og spektrale confocal bildebehandling.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter