Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Använda ofixerade, frysta vävnader att studera naturliga Mucin Distribution
 
Click here for the English version

Använda ofixerade, frysta vävnader att studera naturliga Mucin Distribution

Article DOI: 10.3791/3928-v 11:39 min September 21st, 2012
September 21st, 2012

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Ofixerade frysta vävnadsprover inbäddade i Optimal Cutting Temperature-medium (OCT) kan användas för att studera naturliga distribution och glykosylering av utsöndrat slem. I detta tillvägagångssätt vävnadsbehandling är minimal och den naturliga presentation av glykolipider, muciner och glykan-epitopema bevaras. Vävnadssnitt kan analyseras genom immunhistokemi med användning av fluorescens eller kromogen detektion.

Tags

Medicin Cellulär biologi molekylärbiologi immunologi Medicinsk teknik slem lektiner oktober bildbehandling sialinsyror glykosylering
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter