Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Kartläggning Kortikala Dynamics med samtidig MEG / EEG och anatomiskt-begränsade Minsta-norm uppskattningar
 
Click here for the English version

Kartläggning Kortikala Dynamics med samtidig MEG / EEG och anatomiskt-begränsade Minsta-norm uppskattningar: en auditiv uppmärksamhet Exempel

Article DOI: 10.3791/4262
October 24th, 2012

Chapters

Summary October 24th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi använder magneto-och elektroencefalografi (MEG / EEG), i kombination med anatomisk information fångas upp av magnetisk resonanstomografi (MRT), för att kartlägga dynamiken i den kortikala nätverk i samband med auditiv uppmärksamhet.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter