Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.

Analysere DNA-skader i hippocampus Neurons kometsystemet
 
Click here for the English version

Analysere DNA-skader i hippocampus Neurons kometsystemet

Article DOI: 10.3791/50049 10:00 min December 19th, 2012
December 19th, 2012

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Kometen analysen er en effektiv måte å oppdage enkelt-og dobbelt-tråd pauser, inkludert alkali-labile områder og DNA-DNA/DNA-protein kryssbindinger på DNA i alle celler, inkludert hippocampus nevroner. Metoden utnytter differensial migrasjon av DNA i et elektrisk felt på grunn av forskjeller i mengden av DNA-skade.

Tags

Nevrovitenskap genetikk cellebiologi medisin kreft biologi anatomi fysiologi DNA DNA-skade dobbel tråd pause enkelt strand pause reparasjon nevroner kometmetode cellekultur
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter