Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

This content is Open Access.

Hazırlayıcı ince tabaka kromatografisi ve MALDI-TOF kütle spektrometresi ile Bat Örtü Lipidler triasilgliseridler İçeriği profil
 
Click here for the English version

Hazırlayıcı ince tabaka kromatografisi ve MALDI-TOF kütle spektrometresi ile Bat Örtü Lipidler triasilgliseridler İçeriği profil

Article DOI: 10.3791/50757
September 5th, 2013

Chapters

Summary September 5th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Memeli integument bireysel türlerin kimyasal bileşimleri özelliği sağlayabilir çözücü-ekstrakte lipidler içerir. Bu çalışma, ince tabaka kromatografisi kullanılarak deriye ait dokulardan izole geniş bir lipit sınıfları ayıran ve matris destekli lazer desorpsiyon / iyonizasyon time-of-flight kütle spektrometresi ile triasilgliseridler profilini belirlemek için rutin bir yöntem sunar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter