Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Kvalitativ Identifikation af carboxylsyrer, borsyrer og Aminer Brug korsformede Fluoroforer
 
Click here for the English version

Kvalitativ Identifikation af carboxylsyrer, borsyrer og Aminer Brug korsformede Fluoroforer

Article DOI: 10.3791/50858-v 09:46 min August 19th, 2013
August 19th, 2013

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Cross-konjugerede korsformede fluoroforer baseret på 1,4-distyryl-2 ,5-bis (arylethynyl) benzen og benzobisoxazole kerner kan anvendes til kvalitativt at identificere forskellige Lewis sure og Lewis grundlæggende analytter. Denne metode er baseret på forskellene i emissioner farver cruciforms der er observeret ved analyt tilføjelse. Strukturelt nært beslægtede arter kan skelnes fra hinanden.

Tags

Kemi Kemiteknik Aminer analytisk kemi organisk kemi spektrofotometri (ansøgning) spektroskopisk kemisk analyse (ansøgning) heterocycliske forbindelser fluorescens korsformede benzobisoxazole alkyn lægemidler kvalitetskontrol billedbehandling
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter