Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Reproduserbar Paraplegi av Thoracic Aorta Okklusjon i en Muse Model of Spinal Cord iskemi-reperfusjon
 

Reproduserbar Paraplegi av Thoracic Aorta Okklusjon i en Muse Model of Spinal Cord iskemi-reperfusjon

Article doi: 10.3791/50910
March 3rd, 2014

Summary March 3rd, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Mangelen på mekanistisk forståelse av ryggmargen iskemi-reperfusjon skade har hindret ytterligere tilleggsbehandling for å hindre paraplegi følgende høyrisiko aorta operasjoner. Dermed er utviklingen av dyremodeller avgjørende. Dette manuskriptet demonstrerer reproduserbar underekstremitetene lammelse etter torakal aorta okklusjon i en murine modell.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter