Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.

Kvantitativ vurdering av Cortical Auditory-taktile Processing i barn med nedsatt funksjonsevne
 
Click here for the English version

Kvantitativ vurdering av Cortical Auditory-taktile Processing i barn med nedsatt funksjonsevne

Article DOI: 10.3791/51054 09:38 min January 29th, 2014
January 29th, 2014

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Mål og enkel måling av sensorisk prosessering er ekstremt vanskelig i verbale eller sårbare pediatriske pasienter. Vi utviklet en ny metode for å kvantitativt vurdere spedbarn og barn kortikal prosessering av lett berøring, lyder tale, og den multisensorisk behandlingen av de to stimuli, uten å kreve aktiv emne deltakelse eller forårsaker ubehag i sårbare pasienter.

Tags

Atferd somatosensoriske hendelse relatert potensial auditiv-taktile multisensorisk kortikal respons barn
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter