Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Metoder til at udforske Indflydelse af Top-down Visual processer på motorisk adfærd
 
Click here for the English version

Metoder til at udforske Indflydelse af Top-down Visual processer på motorisk adfærd

Article DOI: 10.3791/51422
April 16th, 2014

Chapters

Summary April 16th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Det er uklart, hvordan top-down signaler fra den ventrale visuelle strøm påvirke bevægelse. Vi har udviklet et paradigme til at teste motoren adfærd hen mod et mål på en 3D-dybde inversion illusion. Er rapporteret betydelige forskelle i både tilsigtede og målrettede bevægelser og automatiske handlinger under illusoriske og veridical visningsforhold.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter