Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Metoder för att Utforska Inverkan av Top-down Visual processer på Motor Beteende
 
Click here for the English version

Metoder för att Utforska Inverkan av Top-down Visual processer på Motor Beteende

Article DOI: 10.3791/51422
April 16th, 2014

Chapters

Summary April 16th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Det är oklart hur top-down-signaler från den ventrala visuella strömmen påverkar rörelse. Vi utvecklade ett paradigm för att testa motorbeteende mot ett mål på en 3D-djup inversion illusion. Signifikanta skillnader redovisas i både medvetna och målinriktade rörelser och automatiska åtgärder inom illusoriska och veridical visningsförhållanden.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter