Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Rensing av Cystisk fibrose transmembrane konduktans Regulator Protein Uttrykt i
 
Click here for the English version

Rensing av Cystisk fibrose transmembrane konduktans Regulator Protein Uttrykt i

Article DOI: 10.3791/51447
May 10th, 2014

Chapters

Summary May 10th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Heterolog uttrykk og rensing av cystisk fibrose transmembrane konduktans regulator (CFTR) er betydelige utfordringer og begrensende faktorer i utviklingen av medisinsk behandling for cystisk fibrose. Denne protokollen beskriver to fremgangsmåter for isolering av milligram mengder av CFTR egnet for funksjonelle og strukturelle studier.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter