Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Linear Amplification Mediated PCR - Lokalisering av genetiske elementer og karakterisering av Unknown flankerer DNA
 
Click here for the English version

Linear Amplification Mediated PCR - Lokalisering av genetiske elementer og karakterisering av Unknown flankerer DNA

Article DOI: 10.3791/51543
June 25th, 2014

Chapters

Summary June 25th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Lineær-mediert amplifikasjon (LAM)-PCR er en fremgangsmåte utviklet for å identifisere de nøyaktige posisjoner av integrering av virale vektorer i genomet. Teknikken har utviklet seg til å bli den overlegne metoden for å studere clonal dynamikk i genterapi pasienter, biosikkerhet av nye vektorteknologier, T-celle mangfold, kreft stamceller modeller, etc.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter