Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

En hel cell Bioreporter metod för att bedöma transport och biotillgänglighet av organiska föroreningar i vatten Omättade Systems
 
Click here for the English version

En hel cell Bioreporter metod för att bedöma transport och biotillgänglighet av organiska föroreningar i vatten Omättade Systems

Article doi: 10.3791/52334
December 24th, 2014

Summary December 24th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En hel cell bioreporter analys med Burkholderia sartisoli RP037-mChe utvecklades för att upptäcka fraktioner av en organisk förorening (dvs, fluoren) tillgängliga för bakteriell nedbrytning efter aktiv transport av mycel bryggluftfyllda porer i en vatten omättat modellsystem.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter