Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Design, ytbehandling, Cellular Plating och Odling av Modular neurala nätverk bestående av Funktionellt Inter-anslutna kretsar
 
Click here for the English version

Design, ytbehandling, Cellular Plating och Odling av Modular neurala nätverk bestående av Funktionellt Inter-anslutna kretsar

Article doi: 10.3791/52572
April 15th, 2015

Summary April 15th, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta manuskript beskriver ett protokoll för att växa in vitro modulära nätverk bestående av rumsligt begränsade, funktionellt sammankopplade neuronala kretsar. Ett polymert mask används för att mönstra ett proteinskikt för att främja cellulär adhesion över odlingssubstrat. Pläterade nervceller växer på belagda områden upprättande spontana kontakter och uppvisar elektrofysiologiska aktivitet.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter