Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

In vivo Kalciumavbildning av neuronala ensembler i nätverk av primära sensoriska neuroner i intakta dorsala rotganglier
 
Click here for the English version

In vivo Kalciumavbildning av neuronala ensembler i nätverk av primära sensoriska neuroner i intakta dorsala rotganglier

Article DOI: 10.3791/64826-v 09:07 min February 10th, 2023
February 10th, 2023

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll beskriver den kirurgiska exponeringen av dorsalrotganglion (DRG) följt av GCaMP3 (genetiskt kodad Ca2+ indikator; Grönt fluorescerande protein-kalmodulin-M13-protein 3) Ca2+ avbildning av neuronensemblerna med hjälp av Pirt-GCaMP3-möss samtidigt som man applicerar en mängd olika stimuli på den ipsilaterala baktassen.

Tags

Denna månad i JoVE nummer 192
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter