Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

This content is Open Access.

Isolering och karakterisering av satellitceller från råtta Head Branchiomeric Muskler
 

Isolering och karakterisering av satellitceller från råtta Head Branchiomeric Muskler

Article doi: 10.3791/52802
July 20th, 2015 Usage Statistics

Summary July 20th, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll beskriver isolering av satellitceller från branchiomeric huvudet musklerna i en 9 veckor gammal råtta. Musklerna har sitt ursprung från olika brankiala valv. Därefter satellitcellerna odlas på en plats beläggning av millimeterstorlek för att studera deras differentiering. Detta tillvägagångssätt undviker expansion och passage av satellitceller.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter