Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Generation av skalbara, Metallic Höga-Aspect Ratio Nanokompositer i en biologisk vätska Medium
 
Click here for the English version

Generation av skalbara, Metallic Höga-Aspect Ratio Nanokompositer i en biologisk vätska Medium

Article DOI: 10.3791/52901
July 8th, 2015

Chapters

Summary July 8th, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för att syntetisera nya, höga sidoförhållande biokompositer under biologiska förhållanden och i flytande medier. De biokompositer skala från nanometer till mikrometer i diameter och längd, respektive. Kopparnanopartiklar (CNP: er) och kopparsulfat i kombination med cystin är de viktigaste komponenterna för syntes.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter