Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Mätning av röntgen Beam Coherence längs flera riktningar användning av 2-D Checkerboard fasgitter
 
Click here for the English version

Mätning av röntgen Beam Coherence längs flera riktningar användning av 2-D Checkerboard fasgitter

Article doi: 10.3791/53025
October 11th, 2016

Summary October 11th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Mätningen protokoll och dataanalys förfarande ges för att erhålla tvär konsekvens av en synkrotronljus röntgenkälla längs fyra riktningar samtidigt med hjälp av en enda 2-D schack fas gitter. Denna enkla teknik kan tillämpas för fullständig tvär samstämmighet karakterisering av röntgenkällor och röntgenoptik.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter