Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

You have full access to this content through Seoul National University of Education

Måling Tilkobling i Primær Visual Pathway i Human albinisme Bruke Diffusion Tensor Imaging og Tractography
 
Click here for the English version

Måling Tilkobling i Primær Visual Pathway i Human albinisme Bruke Diffusion Tensor Imaging og Tractography

Article doi: 10.3791/53759
August 11th, 2016

Summary August 11th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Dette manuskriptet beskriver deterministiske og sannsynlighets algoritmer for hvit substans (WM) rekonstruksjon, som brukes til å undersøke forskjeller i optisk stråling (OR) tilkobling mellom albinisme og kontroller. Selv om sannsynlighets tractography følger den sanne løpet av nervefibre nærmere, ble determinis tractography kjøre å sammenligne pålitelighet og reproduserbarhet av begge teknikkene.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter