Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Integrerade Kompensations svar i en mänsklig modell av Blödning
 
Click here for the English version

Integrerade Kompensations svar i en mänsklig modell av Blödning

Article DOI: 10.3791/54737
November 20th, 2016

Chapters

Summary November 20th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Syftet med detta protokoll är att demonstrera metoder för att mäta kompenserande svar på minskad central blodvolym med hjälp av underkroppen negativt tryck som en icke-invasiv experimentell modell av mänsklig blödning som kan användas för att kvantifiera total integration av kompensationsmekanismer till blodvolym underskott hos människor .

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter