Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Användningen av
 
Click here for the English version

Användningen av

Article DOI: 10.3791/54987
December 24th, 2016

Chapters

Summary December 24th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Ex vivo hel-organ avbildning är en snabb metod för att bestämma de relativa koncentrationerna av fluorescensmärkta föreningar inom och mellan vävnader eller behandlingsgrupper. Omvänt, kvantitativ fluorescens histologi, medan mer arbetsintensiv, möjliggör kvantifiering av de absoluta vävnadsnivåer av märkta molekyler.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter