Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Mätning av lipolyshastigheten i ex vivo murin fettvävnad och primära preadipocyter differentierade in vitro
 
Click here for the English version

Mätning av lipolyshastigheten i ex vivo murin fettvävnad och primära preadipocyter differentierade in vitro

Article DOI: 10.3791/65106-v 09:41 min March 17th, 2023
March 17th, 2023

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Triglyceridlipolys i adipocyter är en viktig metabolisk process som resulterar i frigörelse av fria fettsyror och glycerol. Här tillhandahåller vi ett detaljerat protokoll för att mäta basal och stimulerad lipolys i adipocyter och ex vivo fettvävnad från möss.

Tags

Denna månad i JoVE nummer 193
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter