Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Metoder för att klassificera cytoplasmiska foci som däggdjursstresskorn
 
Click here for the English version

Metoder för att klassificera cytoplasmiska foci som däggdjursstresskorn

Article DOI: 10.3791/55656 09:33 min May 12th, 2017
May 12th, 2017

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Stress Granuler (SGs) är icke-membranformiga cytoplasmatiska strukturer som bildas i celler utsatta för en mängd stress. SG innehåller mRNA, RNA-bindande proteiner, små ribosomala subenheter, translationsrelaterade faktorer och olika cellsignalproteiner. I det här protokollet beskrivs ett arbetsflöde som använder flera experimentella metoder för att upptäcka, karakterisera och kvantifiera bona fide SG.

Tags

Cellbiologi utgåva 123 RNA-granuler stressgranuler mRNA translationsundertryckning immunfärgning, stressrespons
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter