Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Bedömning av spontan växelverkan, nyckelfunktionsgenkänning och limbindning i transgena musmodeller av Amyloid-P och Tau Neuropathology
 
Click here for the English version

Bedömning av spontan växelverkan, nyckelfunktionsgenkänning och limbindning i transgena musmodeller av Amyloid-P och Tau Neuropathology

Article DOI: 10.3791/55523-v 10:02 min May 28th, 2017
May 28th, 2017

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Beskriven här är ett stegvis beteende-screening-tillvägagångssätt som kan användas för att screena för föreningar som uppvisar in vivo- effektivitet på kognitiva och funktionella motoriska beteenden i transgena musmodeller av p-amyloidos och tauopati. Dessa metoder optimeras för att skärma föreningar för aktivitet i kort- och arbetsminnesuppgifter.

Tags

Medicin utgåva 123 gnagarebeteende spontan växling nytt objektigenkänning lemklamring amyloid-p tau Alzheimers sjukdom neurodegenerering
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter