Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Ovine Lumbar Intervertebral Disc Degeneration Modell utnyttjar en lateral retroperitoneal borrbiten skada
 
Click here for the English version

Ovine Lumbar Intervertebral Disc Degeneration Modell utnyttjar en lateral retroperitoneal borrbiten skada

Article DOI: 10.3791/55753
May 25th, 2017

Chapters

Summary May 25th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Intervertebral disc degeneration är en signifikant bidragsyter till ryggsmärta och en ledande orsak till funktionshinder över hela världen. Många djurmodeller av intervertebral skivdegenerering existerar. Vi demonstrerar en eldmodell av degenerering mellan ryggradsledningar, med hjälp av en borrkrona, vilket ger en konsekvent skivskada och reproducerbar nivå av skivdegenerering.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter