Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Mikrofluidbaserad syntes av kovalenta organiska ramar (COF)
 

Mikrofluidbaserad syntes av kovalenta organiska ramar (COF): Ett verktyg för kontinuerlig produktion av COF-fibrer och direkt tryckning på en yta

Article doi: 10.3791/56020
July 10th, 2017

Summary July 10th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterar en ny mikrofluidbaserad metod för syntes av kovalenta organiska ramverk (COF). Vi visar hur detta tillvägagångssätt kan användas för att producera kontinuerliga COF-fibrer, och även 2D- eller 3D-COF-strukturer på ytor.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter