Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Volym segmentering och analys av biologiska material använda Workbench för SuRVoS (Super region volym segmentering)
 
Click here for the English version

Volym segmentering och analys av biologiska material använda Workbench för SuRVoS (Super region volym segmentering)

Article DOI: 10.3791/56162-v 11:38 min August 23rd, 2017
August 23rd, 2017

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Segmentering av tredimensionella data från många avbildningstekniker är en stor flaskhals i analys av komplexa biologiska system. Här, vi beskriver användningen av SuRVoS Workbench att halvautomatiskt segmentet volymetriska data vid olika längd-skalor med exempel datauppsättningar från cryo-elektron tomografi, cryo mjuk röntgen datortomografi och fas kontrast röntgen datortomografi tekniker.

Tags

Grundläggande protokoll fråga 126 segmentering Supervoxels Cryo Electron tomografi Cryo mjuk röntgen datortomografi fas kontrast röntgen datortomografi Machine Learning SuRVoS Workbench
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter