Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biochemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Personlig peptid matriser för detektion av HLA alloantikroppar vid organtransplantation
 
Click here for the English version

Personlig peptid matriser för detektion av HLA alloantikroppar vid organtransplantation

Article DOI: 10.3791/56278
September 6th, 2017

Chapters

Summary September 6th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Avvikelser i humant leukocyt antigen (HLA) sekvenser mellan organdonator och mottagarens par är den största orsaken för antikroppsmedierad avstötning vid organtransplantation. Här presenterar vi användningen av anpassade antigen matriser som baseras på individuella givarnas HLA sekvenser sond mot givaren HLA alloantikroppar i organ mottagaren.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter