Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content.

Beredning av DMMTAV och DMDTAV med DMAV för miljötillämpningar
 
Click here for the English version

Beredning av DMMTAV och DMDTAV med DMAV för miljötillämpningar: syntes, rening och bekräftelse

Article DOI: 10.3791/56603-v 06:23 min March 9th, 2018
March 9th, 2018

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denna artikel presenterar ändrade experimentella protokoll för dimethylmonothioarsinic syra (DMMTAV) och dimethyldithioarsinic syra (DMDTAV) syntes, förmå dimethylarsinic syra (DMAV) thiolation genom blandning av DMAV , Na2S och H24. Det ändrade protokollet ger en experimentell riktlinje, därigenom övervinna begränsningar av syntesen steg som kunde ha orsakat experimentella misslyckanden i kvantitativ analys.

Tags

Miljövetenskap fråga 133 dimetylerad thioarsenicals dimethylmonothioarsinic acid dimethyldithioarsinic acid syntes HPLC-ICP-MS ESI-MS
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter