Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Kontinuerlig kjemi
 
Click here for the English version

Kontinuerlig kjemi: Reaksjon av Diphenyldiazomethane med p- Nitrobenzoic syre

Article DOI: 10.3791/56608
November 15th, 2017

Chapters

Summary November 15th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Flyt kjemi bærer miljømessige og økonomiske fordeler ved å utnytte overlegen miksing, varme overføring og koste fordeler. Her gir vi en blåkopi for å overføre kjemiske prosesser fra parti til flyt modus. Reaksjonen av diphenyldiazomethane (DDM) med p- nitrobenzoic acid, gjennomført i satsvis og flyt, ble valgt for bevis på konseptet.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter