Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Neurovaskulära nätverk Explorer 2.0
 
Click here for the English version

Neurovaskulära nätverk Explorer 2.0: Ett enkelt verktyg för att utforska och dela en databas med Optogenetically-framkallat Vasomotion i mus Cortex In Vivo

Article doi: 10.3791/57214
May 4th, 2018

Summary May 4th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Ett grafiskt användargränssnitt för att utforska och dela en databas med optogenetically-inducerad vaskulär svaren i mus somatosensoriska cortex i vivo mäts av 2-foton mikroskopi presenteras. Det tillåter surfning den data kriteriebaserad urval, i genomsnitt, lokalisering av mätningar inom en 3D-volym av kärlsystemet och exportera data.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter