Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

This content is Open Access.

Testning för metakognitiva svara med en lukt-baserade försenade Match till prov Test hos råttor
 
Click here for the English version

Testning för metakognitiva svara med en lukt-baserade försenade Match till prov Test hos råttor

Article DOI: 10.3791/57489
June 18th, 2018

Chapters

Summary June 18th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Det här protokollet beskriver en metod för att undersöka möjligheten av metamemory, eller minne medvetenhet, hos gnagare. Lukt-baserade fördröjd matchande-till prov paradigm är en roman, ekologiskt relevanta beteendemässiga test som är användbar för att fastställa i vilken utsträckning som gnagare adaptivt kan besvara utifrån kognitivt övervakning styrkan i deras minne påstår.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter