Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Vävnadsspecifika miRNA uttryck profilering i mus hjärtat sektioner med In Situ -hybridisering
 

Vävnadsspecifika miRNA uttryck profilering i mus hjärtat sektioner med In Situ -hybridisering

Article doi: 10.3791/57920
September 15th, 2018 Usage Statistics

Summary September 15th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Micro-RNAs (Mirna) är kort och mycket homologa RNA sekvenser, tjänstgör som post-transcriptional regulatorer av messenger RNA (mRNA). Nuvarande metoder för detektion av miRNA varierar i sensitivitet och specificitet. Vi beskriver ett protokoll som kombinerar i situ hybridisering och immunfärgning för samtidiga upptäckt av miRNA och protein molekyler på mus hjärtat vävnadssnitt.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter