Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

This content is Open Access.

Utredning av den transkriptionella roll som en RUNX1 Intronic ljuddämpare av CRISPR/Cas9 Ribonucleoprotein i akut myeloisk leukemi celler
 
Click here for the English version

Utredning av den transkriptionella roll som en RUNX1 Intronic ljuddämpare av CRISPR/Cas9 Ribonucleoprotein i akut myeloisk leukemi celler

Article DOI: 10.3791/60130-v
September 1st, 2019

Chapters

Summary September 1st, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Direktleverans av förmonterade Cas9/guide RNA ribonukleoprotein komplex är ett snabbt och effektivt sätt för genomredigering i hematopoietiska celler. Här använder vi denna metod för att ta bort en RUNX1 intronic ljuddämpare och undersöka transkriptionella svaren i OCI-AML3 leukemi celler.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter