Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

This content is Open Access.

Generation av elektronisk cigarett Aerosol av en tredje generationens maskin-Vaping enhet
 
Click here for the English version

Generation av elektronisk cigarett Aerosol av en tredje generationens maskin-Vaping enhet: ansökan till toxikologiska studier

Article doi: 10.3791/58095
August 25th, 2018

Summary August 25th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Elektronisk cigarett (e-cig) användare ökar över hela världen. Lite, är dock känt om de hälsoeffekter som induceras av inhalerade e-cig aerosoler. Denna artikel beskriver en e-cig aerosol generation teknik passar djurens exponeringar och efterföljande toxikologiska studier. Sådana protokoll krävs för att fastställa experimentellt reproducerbara och standardiserade e-cig exponering system.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter