Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Generering av slutna lårbensfrakturer hos möss
 
Click here for the English version

Generering av slutna lårbensfrakturer hos möss: en modell för att studera benläkning

Article doi: 10.3791/58122
August 16th, 2018

Summary August 16th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Murina stängda femorala fraktur modellen är en kraftfull plattform för att studera frakturläkning och nya terapeutiska strategier att påskynda ben. Målet med detta kirurgiska protokoll är att generera ensidiga stängda lårbensfrakturer hos möss med en intramedullär stål stång för att stabilisera lårbenet.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter