Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Eye-tracking att skilja förståelse- och ögonmuskelförlamningar-baserade regressiva ögonrörelser under behandlingen
 
Click here for the English version

Eye-tracking att skilja förståelse- och ögonmuskelförlamningar-baserade regressiva ögonrörelser under behandlingen

Article DOI: 10.3791/58442
October 18th, 2018

Chapters

Summary October 18th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Metoden var utformad för att undersöka betydelsen av hämning av retur (IOR) i regressiv ögonrörelser under behandlingen. Fokus ligger på att skilja mellan regressioner utlösts till följd av läsförståelse svårigheter jämfört med de utlöses från ögonmuskelförlamningar fel, inklusive rollen som IOR i två typer av regressioner.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter