Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Kromatin Immunoprecipitation av murina Brun fettvävnad
 
Click here for the English version

Kromatin Immunoprecipitation av murina Brun fettvävnad

Article DOI: 10.3791/58682-v
November 21st, 2018

Chapters

Summary November 21st, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här beskriver vi ett protokoll för effektiv kromatin immunoprecipitation (ChIP) följt av hög genomströmning DNA-sekvensering (ChIP-seq) av Brun fettvävnad (BAT) isolerad från en mus. Detta protokoll är lämplig för både kartläggning Histon ändringar och utreda genome-wide lokalisering av icke-histonglykoprotein proteiner av intresse i vivo.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter