Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.

Tuning oxid egenskaber ved ilt ledig kontrol under vækst og udglødning
 
Click here for the English version

Tuning oxid egenskaber ved ilt ledig kontrol under vækst og udglødning

Article DOI: 10.3791/58737-v 06:44 min June 9th, 2023
June 9th, 2023

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Oxidmaterialer viser mange eksotiske egenskaber, der kan styres ved at indstille iltindholdet. Her demonstrerer vi tuning af iltindhold i oxider ved at variere de pulserende laseraflejringsparametre og ved at udføre postglødning. Som et eksempel indstilles elektroniske egenskaber af SrTiO3-baserede heterostrukturer ved vækstmodifikationer og glødning.

Tags

Kemi udgave 196 Oxider iltledige stillinger oxidgrænseflader elektriske egenskaber magnetiske egenskaber bærertæthed pulserende laseraflejring udglødning
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter