Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.

Innstilling av oksidegenskaper ved kontroll av oksygenledighet under vekst og glødning
 
Click here for the English version

Innstilling av oksidegenskaper ved kontroll av oksygenledighet under vekst og glødning

Article DOI: 10.3791/58737-v 06:44 min June 9th, 2023
June 9th, 2023

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Oksidmaterialer viser mange eksotiske egenskaper som kan kontrolleres ved å justere oksygeninnholdet. Her demonstrerer vi innstilling av oksygeninnhold i oksider ved å variere de pulserende laseravsetningsparametrene og ved å utføre postannealing. Som et eksempel er elektroniske egenskaper til SrTiO3-baserte heterostrukturer innstilt av vekstmodifikasjoner og glødning.

Tags

Kjemi utgave 196 oksider oksygen ledige stillinger oksid grensesnitt elektriske egenskaper magnetiske egenskaper bærertetthet pulserende laseravsetning glødning
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter