Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.

Tuning oxidegenskaper genom syrevakanskontroll under tillväxt och glödgning
 
Click here for the English version

Tuning oxidegenskaper genom syrevakanskontroll under tillväxt och glödgning

Article DOI: 10.3791/58737-v 06:44 min June 9th, 2023
June 9th, 2023

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Oxidmaterial visar många exotiska egenskaper som kan kontrolleras genom att ställa in syrehalten. Här demonstrerar vi avstämning av syrehalten i oxider genom att variera de pulsade laserdeponeringsparametrarna och genom att utföra postannealing. Som ett exempel är elektroniska egenskaper hos SrTiO3-baserade heterostrukturer inställda genom tillväxtmodifieringar och glödgning.

Tags

Kemi utgåva 196 Oxider syrevakanser oxidgränssnitt elektriska egenskaper magnetiska egenskaper bärartäthet pulsad laseravsättning glödgning
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter