Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biochemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Rengörings medel-assisterad beredning av rekombinant Drosophila Atlastin i liposomer för lipid-blandning assays
 
Click here for the English version

Rengörings medel-assisterad beredning av rekombinant Drosophila Atlastin i liposomer för lipid-blandning assays

Article DOI: 10.3791/59867-v
July 3rd, 2019

Chapters

Summary July 3rd, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Biologisk membran fusion katalyseras av specialiserade fusions proteiner. Att mäta de fusogena egenskaperna hos proteiner kan uppnås genom lipidblandningstester. Vi presenterar en metod för rening av rekombinant Drosophila atlastin, ett protein som förmedlar homotypisk fusion av ER, beredning av den till förformade liposomer, och testning för fusions kapacitet.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter