Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

This content is Open Access.

Serum fri produktion av tredimensionella humana Hepatosfärer från pluripotenta stamceller
 
Click here for the English version

Serum fri produktion av tredimensionella humana Hepatosfärer från pluripotenta stamceller

Article doi: 10.3791/59965
July 20th, 2019

Summary July 20th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll beskriver en metod för att producera hepatospheres från humana pluripotenta stamceller med hjälp av ett definierat kultur system och cell Self-församling. Detta protokoll är reproducerbara i ett antal cellinjer, kostnadseffektiv och tillåter produktion av stabila mänskliga hepatospheres för biomedicinsk tillämpning.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter